Tuesday, 21 April 2015

Avantaj

Seductia reperelor mistuite in defilee. Diametrul multiplicat al circumstantelor in revers. Vocatia marginalitatii.

No comments:

Post a Comment