Monday, 9 April 2012

Chemari

Atemporalitatea etaloanelor edificandu-si injustetea. Profilaxia lunaticilor irosindu-si exilul. Barbaria inocentei.

Sunday, 1 April 2012

Amurg

Umbra spontaneitatatii abdicand peste cartilagiile umilintei. Descumpaniri elaborand spirala flagelurilor. Genuni impare.