Saturday, 9 July 2011

Poteci

Trivialitate condensata insinuindu-se in mreaja patetica a neputintei. Somnolenta fecunda a indraznelii. Viaducte acoperind vai translate in prapastii ori munti in revers.

No comments:

Post a Comment